OCR-tolkning

Efter fakturan är skannad och bilden är sparad tolkas informationen på de relevanta fälten på fakturan. Det gör att du slipper mata in: leverantör, fakturadatum, förfallodatum, referens, belopp etc.

Attestering

Genom att ha digital hantering av leverantörsfakturor och kvitton kan attestanter oberoende av plats jobba snabbt och smidigt med attestering.

Kostnadskontroll

Genom att fakturorna är inskannade och tolkade finns all relevant information från fakturorna lagrade, det gör att du lätt kan följa upp kostnader per leverantör för en given period.

Kontakt

Alero AB Repslagargatan 17 B 118 46 Stockholm